Vedtok foreløpig budsjett og økonomiplan

afj11
Herøy formannskap vedtok i dag enstemmig rådmannens forslag til økonomiplan for 2010-2013 og budsjett for 2010 uten nevneverdig debatt. Politikerne vil nå bruke tida fram til 15. desember til å se på forslaget.
Ordfører Arnt Frode Jensen sa nok det alle de andre politikerne følte da rådmannens forslag til økonomiplan for 2010 - 2013 og budsjett for 2010 ble lagt fram i dag i formannskapet:   - Arbeiderpartiet er ikke kommet så langt at vi kan gå for noen endringer. Vi vil gå for innstillingen som foreligger og kommer tilbake til behandlinga i kommunestyrets møte 15. desember, sa ordfører Arnt Frode Jensen.   Formannskapet gjorde dermed et enstemmig vedtak av rådmannens forslag, som "et godt utgangspunkt for behandling i kommunestyret."   Rammene for økonomiplanen   Fullstendig økonomiplan 2010 - 2013 og budsjett 2010.
afj11
Ordfører Arnt Frode Jensen uttalte at hans parti kommer tilbake til eventuelle endringer på økonomiplan og budsjett i kommunestyret.

Annonser