Vedtok flytting av barnehagen

kstyre2
Herøy kommunestyre vedtok i dag å godkjenne leieavtalen med Herøy Eiendom Finans AS om leie av Herøy Motell til barnehage. Det betyr at Tenna barnehage flytter dit når ombyggingen er ferdig utpå høsten.
Lokalene skal være ferdigstilt til barnehage 1. oktober i år.

Rådmannen skal nedsette en plangruppe bestående av representanter fra foreldrene og de ansatte samt ledelsen for barnehagen.

Plangruppa skal tre i verk umiddelbart.

Mandatet er å besteme planløsning og følge opp at ombyggingen blir gjennomført i henhold til planene.

Vedtaket i dagens kommunestyre ble gjort mot åtte stemmer.
kstyre2
Herøy kommunestyre har vedtatt å flytte Tenna barnehage til Herøy Motell.

Annonser