Vedtok å bosette flyktninger

afj_og_roy1_01
Herøy formannskap vedtok mandag enstemmig å inngå avtale med IMDI om å bosette flyktninger i Herøy. Fram til 2012 skal kommunen forplikte seg til å ta i mot 20 flyktninger. Saka kommer også opp i kommunestyret 10. mars.
Vedtaket:

Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Herøy kommune forplikter seg til å ta i mot 20 personer i perioden 2009 – 2010.

Det bosettes ikke enslige, mindreårige flyktninger.

Det tilsettes flyktningkonsulent for å organisere bosettingsarbeidet.
afj_og_roy1_01
Ordfører Arnt Frode Jensen (t.v.) og rådmann Roy Skogsholm.

Annonser