Vedtakene i formannskapet

2_vegar_og_afj
Tirsdag hadde Herøy formannskap møte og gjorde disse vedtakene:
Sak 37/10 - HERØY KOMMUNE - 150 ÅR 1. Kåre Hansen engasjeres med virkning fra 1. august 2010 til arbeidet med å utarbeide, kvalitetssikre og få opptrykt en jubileumsbok til 150års-jubileet for Herøy kommune, som skal være ferdig innen 1. april 2012.   2. Prosjektet skal finansieres innenfor en bruttoramme på 1, 4 millioner kroner. Dette finansieres med 500.000 kroner fra overskuddet for regnskapsåret 2009, 300.000 kroner fra Nordland Fylkeskommune, 200.000 kroner fra næringslivet i Herøy og 400.000 kroner i salg av boka.    Sak  38/10 -  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE  FYLKESLAGET "LEVE" AVD. NORDLAND Formannskapet bevilger 3000 kroner til "LEVE".      Sak  39/10 - SØKNAD OM ENDRING/UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING -  BRASØY SJØCAMPING Søknaden innvilges.     Sak 40/10 - KULTURMIDLER 2010 Øksningan Ungdomslag 2.000 Norges Blindeforbund - Nordland Lysavis 2.500

Herøy Innebandy

 

   1.000

Skolebakkens Venner

 

   1.000

Morskogen Gård-Hestesenter

 

   6.000

Herøy KFUK / KFUM

 

   5.000

Seniordansegruppa

 

   1.000

Gåsvær Kapell

 

   2.000

UL Bølgen

 

   2.000

Brasøy Velforening

 

   2.000

Brasøy Bedehusforening

 

   2.000

Herøy IL

 

 40.000

Herøy Kirkeforening

 

 

   1.000

Røde Kors besøkstjeneste

 

   1.000

7-trimmen

 

 

   1.000

Øksningan Nærmiljøanlegg

 

   2.000

Herøy Volley

 

   1.000

Sandnessjøen og omegn T.F.

 

   2.000

Øksningan Step- og Aerobic

 

   1.000

Valsåsen Velforening

 

   2.000

Herøy Musikkorps

 

 

 10.000

Skibbåtsværs Venner

 

 

   5.000

Husvær Bedehus

 

 

   2.000

Vallhall

 

 

   2.000

Herøy UL

 

 

   2.000

Herøy Pensjonistforening

 

 

   1.000

 
Sak 41/10 - REVIDERING AV DRIFTSRUTINER FOR ELDREBUSSEN
Vedlagte utkast til revidering av ”driftsrutiner for eldrebussen” godkjennes, og gjøres gjeldene fra vedtaksdato   Sak 42/10 - KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Herøy kommune fastsetter søndag 11. og mandag 12. september 2011 som valgdager for gjennomføring av kommunestyrevalget og fylkestingvalget.   Sak 43/10 - UTBYGGING AV FIBERSTAMNETT I HERØY -  OMORGANISERING / UTLYSING AV ANBUD  
  1. Herøy kommune utlyser et anbud på et fiberstamnett i Herøy basert på anbudsunderlag utarbeidet av Nordland fylkeskommunes konsulent Harald Olsen. Anbudssøker får oppdraget med å bygge, eie og drive nettverket og sørge for leveranse av innhold.

  2. Herøy kommune vil vurdere sin deltakelse i Herøy Fiber AS etter at anbudet er antatt.

  3. Vedtaket gjøres ihht. §13 i Kommuneloven.
  Sak 44/10 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅTER Saken utsettes slik at søker kan framlegge finansieringplan, samtidig som formannskapet ber søker ta kontakt med Dønna kommune.   Sak 45/10 - SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV KAI Herøy formannskap ser positivt på etableringen av Visningssenteret på Seløy og bevilger  kr.130.000,- i investeringstilskudd til Kaikanten AS til formål som omsøkt.   Bevilget tilskudd utgjør 25% av godkjente prosjektkostnader, kr.525.000,-, begrenset oppad til kr.130.000,-. Dersom utgiftene reduseres reduseres tilskuddet tilsvarende.     Før utbetaling av tilskuddet skal følgende forutsettinger være oppfylt:   1. Kaikanten AS registrert i BRREG som eiendomselskap 2. Augustbryggo AS registrert i BRREG som driftselskap 3. Eiendommen g.nr.6/38 i Herøy overføret vederlagsfritt fra Seløy Fisk Eiendom AS til     Kaikanten AS. 4. Eiendommen g.nr.6/38 skal være fri for heftelser. 5. Søker skal dokumentere fullfinansiering av prosjektet. 6. Søker skal fremlegge revisorbekreftet investeringsregnskap vedrørende påløpte utgifter knyttet til     byggingen av kaiet.   Tilskuddet belastes konto 1181 Næringsfond I   Sak 46/10 - KULTURPRISEN 2010 Saken er unntatt offentlighet.     Sak 47/10 - KUNSTNERPRISEN 2010 Saken er unntatt offentlighet.    
2_vegar_og_afj
Opposisjonsleder Vegar Dahlen (t. v.) og ordfører Arnt Frode Jensen. (Arkivfoto)

Annonser