Vedtak i formannskap og kommunestyre

2_kommunestyret_01
Her er møteprotokollene fra formannskap og kommunestyre fra henholdsvis 19. og 20. oktober.
Møteprotokollen for Herøy formannskap 19. oktober   Møteprotokollen for Herøy kommunestyre 20. oktober   Protokollene er også publisert på Herøy kommunes nettside.
2_kommunestyret_01
Herøy kommunestyre 20. oktober.

Annonser