Vedlikehold av tursti på Staulen

Svein Cato Jakobsen i sving med riva.

Det har i det siste blitt gjort vedlikehold på den gamle veien til turstien på Staulen. 

Tidligere har det vært flere i sving med å rydde skog og nå har også den gamle veien blitt gruset opp.

- Vi har vært flere på dugnad tidligere, men i sist var det bare jeg og Odd som hadde anledning til å komme. Tidligere har vi holdt på i flere dager med å rydde skog. Nå er nesten hele veien gruset opp og neste prosjekt er å sette opp utebord ved Jovatnet. Turstia er benyttes av mange og da er det viktig at vi prøver å holde den vedlike, sier Svein Cato Jakobsen til Herøyfjerdingen.

- Vi takker Staulen grendelag og Helgeland Friluftsråd for veigrus til dette arbeidet, avslutter Jakobsen.

Her er det Sigve Edvardsen fra Rolf Edvardsen entr. som legger ut grus mens Odd Edvardsen tar seg av rakingen.

Annonser