Varsler om trosser som flyter i sjøen

side_13_boeroe
Politiet har mottatt melding om at trosser som benyttes som fortøyning av tomme merder i nærheten av Skarsøya, Kjeøya, Nautøyan sør av Staulen i Herøy ligger og flyter i sjøen.
Herøyfjerdingen har mottatt medling fra lensmann Edvard Børø om at trosser som benyttes som fortøyning av tomme merder i nærheten av Skarsøya, Kjeøya, Nautøyan sør av Staulen i Herøy ligger og flyter i sjøen.
 
Politiet gjør oppmerksom på at flytetau enten skal tas opp, senkes eller merkes slik at sjøfarende blir oppmerksomme og uhell kan unngås.
 
Lensmannen benytter også anledningen til å minne om nytten av å bruke flyteutstyr når man er ombord i småbåt.
 
Vi har fortsatt ikke råd til å miste noen av de som ferdes i våre kystfarvann.
 
Når uhellet inntrer er det DU og du alene som kan gjøre noe med utfallet - skal det bli en hendelse som du kan snakke om, eller en ulykke som andre vil snakke om?
 
God kystpåske!
Lensmann Edvard Børø
 
side_13_boeroe
Lensmann Edvard Børø.

Annonser