Fredag 23. mars fikk voksenopplæringen i Herøy besøk av Janne Vold og Frid Nikolaisen fra Husflidslaget. De kom med store mengder votter og luer som Husflidslaget hadde strikket og ville gi til elevene på Voksenopplæringen.

- Kaffen ble servert og Frid og Janne informerte også litt om tidspunkt og sted for strikkekafeen. De skal også senere komme tilbake å informere om Husflidslaget, og de er hjertelig velkommen, opplyser Gjertrud Aune Færøy til Herøyfjerdingen.

Gjertrud forteller at gavene varmet både føtter og hjerter, og at det også ser ut som om de kommer til nytte godt ut i april. Hun retter en stor takk til Husflidslaget fra alle i voksenopplæringen.