Vann redder liv. Gi et liv med vann!

Fasteaksjon

5.-9. april får folk på Herøy mulighet til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2019. Da besøker konfirmantene husstandene for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Pga arbeidsuke på skolen neste uke skal noen elver reise bort, og disse kommer til å gå innsamlingsrunden sin på fredag 5.april.

Årets aksjon heter "Gi et liv med vann". Aksjonen fokuserer på Kirkens Nødhjelps vannarbeid, og hvordan klimaendringene skaper flere og verre katastrofer. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer.

– Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb.  Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene, sier menighetspedagog Trine Heggheim.

Flykter fra tørke
Aksjonstemaet er svært dagsaktuelt. Klimaendringene påvirker stadig flere, og rammer de fattigste hardest. Verden ser mer tørke, flom og andre klimarelaterte naturkatastrofer, og flere blir drevet på flukt på grunn av klimaendringene. Kirkens Nødhjelp sørger for tilgang til rent vann i en rekke land hvor klimaendringene allerede rammer hardt.

– Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre klimafordrevne i tørkerammede Somalia, og til mange som mistet hjemmene sine i flom i Niger. Akkurat nå bidrar vi med vann og sanitær til de som har blitt påvirket av flommen i Malawi. Pengene vi samler inn i fasteaksjonen er enormt viktige for at vi skal klare dette arbeidet, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Faktaboks
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 7.-9. april

  • Utfordrer oss til å gi penger til rent vann når katastrofen rammer. I kriser er vann kritisk.
  • Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Pengene vi samler inn under fasteaksjonen går til alt av Kirkens Nødhjelps arbeid, og gir oss nødvendige økonomiske muskler til å handle raskt når katastrofen rammer.

Du kan støtte aksjonen direkte ved å:

  • Vippse til 2426
  • Sende en sms <VANN> til 2426 (200 kroner)
  • Benytte kontonummer 1594 22 87493

Ta godt i mot konfirmantene når de kommer!, oppfordrer menighetspedagog Trine og sokneprest Gunver Birgitte Nielsen.

Det blir felles gudstjeneste for Herøy og Dønna i Herøy kirke, søndag 7.april kl 18. Her vil konfirmantene fra begge menighetene delta, og det vil være fokus på aksjonen. Ofringen går selvsagt til Kirkens Nødhjelp.

Hawo Fahiye
Hawo Fahiye
Somalia

Annonser