Valgt inn i menighetsrådet

menighetsraad
Line Olsen Roan (fra venstre), Svein Lundestad og Marit Dahl Jørgensen er alle valgt inn i det nye menighetsrådet i Herøy. De fikk flest stemmer ved valget 13. og 14. september. Menighetsrådet består av åtte faste representanter.
Mange herøyfjerdinger avga stemme ved årets valg til menighetsråd, som gikk samtidig med stortingsvalget.
 
Faktisk var deltakelsen flere ganger høyere enn ved tidligere valg.
 
304 herøyfjerdinger deltok ved årets menighetsrådsvalg, mot omtrent 70 stykker ved forrige valg.
 
Og de tre med flest stemmer ble Marit Dahl Jørgensen, Line Olsen Roan og Svein Lundestad.
 
Her er det nye menighetsrådet:
 
1. Marit Dahl Jørgensen
2. Line Olsen Roan
3. Svein Asbjørn Lundestad
4. Paula Karin Nyrud
5. Ann Grete W. Edvardsen
6. Oddrunn Dahlheim
7. Assrunn J. Paulsen
8. Randi Silvik
 
Varamedlemmer:
1. Britt J. Jakobsen
2. Torfinn Andreassen
3. Istvan Heizter
4. Randi Storholm Hanssen
5. Erlend Sjåvik
 
menighetsraad
Line Olsen Roan (fra venstre), Svein Lundestad og Marit Dahl Jørgensen er valgt inn i det nye menighetsrådet i Herøy.

Annonser