Den nye turnuslegen bruker navnet Vårvin om seg selv og kommer opprinnelig fra Nøtterøy og har funnet seg godt til rette i Herøy. Hun har nylig hatt turnus på Sandnessjøen sykehus og har tidligere jobbet som fastlege på Raufoss.

Vårvin har flyttet til Herøy og bor på et lite småbruk sammen med Eline Meek Allern og Mats Haugen Aspaas. Her har hun foreløpig sørget at det har kommet på plass høns, men hun håper at det skal komme flere dyr på plass etter hvert. Hun sier at hun i tillegg til å arbeide med dyr også liker å arbeide med oppussingsarbeid, og da er det jo ideelt å bo på et gammelt småbruk. Interessen for dyr har hun nok fått fra sine foreldre som begge jobber som dyrleger.

- Jeg er ellers glad i å være ute og glad i helsefremmende arbeid kommunalt, og da med barn og unge spesielt. Jeg håper derfor å få mange inn på helsestasjon for barn og unge for å få litt mer blest rundt dette, sier Vårvin.

Vårvin sier at hun synes Herøy er en fantastisk fin plass og at hun derfor godt kan tenke seg å være her lenger enn turnuspraksisen på seks måneder. Hun er ellers glad i reise og har nylig startet med fridykking.