Herøy Bil & Maskin har hatt tilbud om dekkhotell i rundt fem år, men i og med at tilbudet har blitt mer og mer populært har de nå utvidet kapasiteten.

- Vi har nå rundt 60 bilenheter som har dekkhotell hos oss og det virker som det er flere og flere som vil ha dette tilbudet. Dekkene skal jo lagres tørt og mørkt og det begynner også bli store dimensjoner på hjulene, sier Ulf Cato Jenssen som er den som har hovedansvaret for ordningen.

Ulf Cato mener det er mange fordeler med et dekkhotell. I tillegg til at de blir oppbevart på en trygg og god måte blir de også kontrollert før de settes på bilen eller blir pakket bort. Kunden vil da i god tid få vite tilstanden på dekkene.

Krav til dekk
Kravene til mønsterdybden på dekkene er ulike på sommer og vinterstid.

For Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet til minimum 3 millimeter mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april.

Dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep, må bilen ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende – også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor. 

I Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk kun brukes fra og med 16. oktober til og med 30. april. 

Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Piggfrie vinterdekk kan du bruke hele året.

Det er egne krav til mønsterdybde og vinterdekk for kjøretøy over 3 500 kg.

Kilde: Statens vegvesen