«Mens du venter på ambulansen» gir brannmenn og andre i beredskap bedre førstehjelpskompetanse slik at de kan ta hånd om alvorlig syke og skadde inntil profesjonell hjelp kommer frem. Det kan berge liv.

Målet med kurset er å etablere en lokal beredskap basert på brannmannskaper og helsepersonell. Disse skal kunne ta hånd om pasienten inntil profesjonell hjelp kommer fram, og ta de første livsviktige, grepene ved utrykninger.

Brannsjef Roy Nilssen i Herøy forteller til Herøyfjerdingen at brannmannskapene gjennom deltakelse på kurset ble opplært til å yte livreddende førstehjelp og tilsyn i påvente av at profesjonell hjelp er på plass.

- Kurset ble holdt på Dønna og det deltok 8 brannmannskaper fra Herøy og 8 fra Dønna. Det ble øvd på hjerte- og lungeredning og vi fikk også opplæring i hvordan man skal gi oksygen og annen livsviktig kritisk hjelp de første minuttene.

- Vi må ha på plass en del nødvendig utstyr før denne ordningen er på plass. Utstyret er bestilt og vi regner med at ordningen med denne beredskapen er på plass innen utgangen av juni, sier Nilssen

- Når det skjer ulykker lokalt er det nesten uten unntak brannvesenet som er de første som kommer til ulykkesstedet, og selv om de fleste av oss ikke er helsepersonell er det betryggende at vi kan være i stand til å yte livsviktig livreddende hjelp de første minuttene før ambulansen er der. Vi kan også bli utkalt av AMK for å avhjelpe i andre tilfeller der ambulansetjenesten og lege er opptatt med andre oppdrag, eller på annen måte forhindret fra å rykke ut. Vi blir på denne måten en utvidet beredskap for ambulansetjenesten, avslutter Nilssen.