Utvidet åpningstid på SHMIL fra onsdag 21. oktober

Herøy-gjenbruksstasjon

Fra onsdag 21. oktober holder gjenbruksstasjonen til SHMIL på Flostad nå åpen hver onsdag fra kl. 12 til 18. 

Ordfører Elbjørg Larsen har fått mange tilbakemeldinger fra kommunens innbyggere om at det ofte er kaotiske tilstander ved gjenbruksstasjonen til SHMIL (Søndre Helgeland Miljøverk) på Herøy.

Dette har oppstått etter at åpningstidene er redusert til kun en dag per 14. dag, samt reduksjon i åpningstiden. Larsen har fått flere meldinger om at det er abonnenter som ikke får levert søppel før stasjonen stenger, noe som selvsagt er uheldig og i verste fall kan føre til uønsket privat søppelhåndtering

SHMIL har imidlertid tatt klagen fra ordføreren til følge og har allerede fra onsdag 21. oktober endret åpningstidene slik at det nå blir åpent hver uke framover fra kl. 12.00 til 18.00.

Ordfører Elbjørg Larsen opplyser til Herøyfjerdingen at hun er svært fornøyd med at SHMIL har respondert så raskt og har klart å endre åpningstidene så fort.

Trykk her for å finne nærmere informasjon hjemmesiden til SHMIL.

Annonser