I oktober 2013 startet Ann-Kristin Lenning som frivillig instruktør i spinning. Dette er et populært tilbud som har pågått en time hver tirsdag og torsdag. For at flere skal kunne ta del i dette tilbudet utvides nå tilbudet med enda ei spinningøkt fra søndag denne uka (uke 4).

Også på søndager er det den dyktige instruktøren Ann-Kristin som skal ha hovedansvaret for treningsøktene, men den ivrige spinneren Roar Aune har sagt seg villig til å være med å avlaste Ann-Kristin som instruktør på en del av disse øktene. Roar har lang erfaring med spinning og har også i perioder vært instruktør i Trondheim.

Pulsspinn
Roar sier til Herøyfjerdingen at han primært ønsker å kjøre økter med det som heter «pulsspinn» de gangene han har ansvaret.

Dette er en rask og effektiv måte å komme i form på. Timen består som regel av 45-60 minutter effektiv trening, fordelt på 4x4 minutters pulsintervaller og 4x3 minutters intervaller med aktiv pause. Målet er å komme høyt opp i puls på pulsintervallene (85-95 % av makspuls) mens de aktive pausene består av roligere sykling hvor målet er å ligge på omtrent 70 % av makspuls.

Pulsintervallene har høy intensitet og fengende musikk hjelper deg gjennom den krevende treningsøkten.

Påmelding
Treningssenteret har bare 9 sykler tilgjengelig til hver økt og alle som ønsker å delta må derfor skrive seg på lister på senteret eller sende melding til Ingrida  på tlf. 46234829.

- Det er svært viktig å gi beskjed i god tid dersom du ikke kan møte slik at andre kan slippe til, sier Ingrida Jureviciene.

Det foregår nå spinning til følgende tider:
- Tirsdager og torsdager, kl. 20
- Søndager kl. 18

Nye priser og ny organisering
Fra årsskiftet overtok kommunen ansvaret for driften av Herøy frivilligsentral og dermed også treningssenteret. På formannskapsmøte den 27. januar skal det behandles en sak der det legges opp til ny prisstruktur fra 1. februar som gjør det mye mer lønnsomt å kjøpe årskort eller halvårskort.

Dersom de nye prisene blir vedtatt av formannskapet blir de slik:

Varighet

Pris

Pris per måned

Totalpris per år

Rabatt i % av fullpris

Årskort
Avtalegiro med 12 måneders bindingstid, og deretter 1 måneds oppsigelse.

3000

250

3 000

50 %

Halvårskort

2400

400

4 800

20 %

Månedskort

500

500

6 000

0 %

Dagskort

100

 

 

 

Tidligere rabattordning for kommunens ansatte i forhold til Sprut treningssenter opphører fra og med 1. februar, da de nye prisene allerede gir rom for rabatt.

Les mer om saken på Herøy kommunes hjemmeside
Trykk her

Kommunen arbeider også med ny organisering av treningssenteret og dette vil det bli informert om så snart det er klart. Blant annet skal det på plass et nytt system for bestilling av timer til gruppeaktiviteter.

Fakta
Spinning er et registrert varemerke for en type kondisjonstreningsprogram hvor deltakerne trener i lag på spesialbygde kondisjonssykler, ofte kalt spinningsykler. Treningen foregår vanligvis på treningssentre der laget blir ledet av en instruktør gjennom et planlagt forløp av sykling til musikk.
Kilde: Wikipedia