Utvider åpningstiden på SFO

sfofoto
Fra 1. august utvides åpningstiden ved SFO ved Herøy sentralskole, og det skjer etter ønske fra Marine Harvest. Mange av de ansatte har i dag problemer fordi SFO åpner samtidig som arbeidsdagen på Hestøya starter.
Oppvekst- og Kulturetaten har fått henvendelse fra tillitsvalgt Monika Karlsen ved Marine Harvest.

Her fortalte hun at flere ansatte har problemer i forhold til åpningstiden ved skolefritidsordningen (SFO).

SFO åpner nemlig klokken 7.00, samtidig som arbeidsdagen starter ved Marine Harvest.

Det har derfor vært et ønske fra de ansatte som er berørte at Herøy kommune utvider åpningstiden med 15 minutter hver dag, slik at SFO kan åpne klokken 06.45.

Og til formannskapets møte 11. juni innstiller rådmannen på utvidelse av åpningstiden fra 1. august. Den blir da fra klokken 06.45 til 16.15.
sfofoto
(Illustrasjonsfoto)

Annonser