Svend Morten Reinertsen opplyser at han i samarbeid med grunneier har gjerdet av et område i Øksningan. Gjerdet strekker seg fra sjø i øst til sjø i vest og befinner seg et par hundre meter sør for gården Fjellvang. Gjerdet går sør for Fallkleppen, sør for Storåsfjellet og ut i sjøen rett nord for Buholmåsen. Dette innebærer at de  turgåerne som går oppmerket løype til Gårdsøytangen, forbi Fjellvang, må over gjerdet.

Setter ut villsau
Reinertsen opplyser at han har laget et enkelt klyv i begge endene av gjerdet. Det ene er midt i løypetraseen på vestsiden og det andre er ca 150 meter fra sjø i den andre enden. Hensikten med gjerdet er at det skal gå beitedyr på sørsiden. Dyrene er av typen Gammelnorsk Sau (populært kalt villsau) og dyrene vil bli satt ut mot slutten av denne sommeren.

- Det er allerede satt ut to værer der og til opplysning så er de helt ufarlig og like sky i forhold til mennesker som rådyrene. Kommer man på de eller nærmer man seg dem, så stikker de straks de oppdager noen, sier Svend Morten.

Lettere fremkommelighet
- Fordelen med å sette ut dyr i området er å pleie og opprettholde kulturlandskapet og i løpet av to til tre år vil de som ferdes i området oppleve å få en mye lettere fremkommelighet til fots i marka der, sier Reinertsen.

Gir slakt til turforeningen
- Jeg ber om forståelse for at gjerdet er satt opp, og som et "plaster på såret" gir jeg et slakt til turforeningen i Øksningan. Alle som skriver seg opp i turboka på Gårdsøytangen blir med på trekningen av å vinne dette slaktet. Så her er det bare å sette i gang å gå tur og skrive seg opp i boka. Jeg benytter selvsagt anledningen til å minne om båndtvangen, avslutter Reinertsen.