Utsatte saka om Seløy skole

formannskapet_24
Herøy formannskap valgte i dag etter mye debatt å utsette saka om endring av salgsbetingelsene for Seløy skole. Kjøper Kjell Inge Jakobsen ønsker ikke å skrive under på kontrakt før en plan for flytting av ballbingen foreligger.
Det er Kjell Inge Jakobsen som ønsker å flytte ballbingen bort fra området ved skolen han vil kjøpe.
 
Ordfører Arnt Frode Jensen åpnet med å si at saka i utgangspunktet ser grei ut.
 
Ikke grei likevel 
- Men jeg har fått innspill om at vi bør ha en garanti om at en slik flytting blir utført. Bingen kan bli revet og så kan ting skje slik at den ikke blir satt opp igjen, sa ordfører Jensen.
 
Og Bjørn Lund (Sp) var enig.
 
- Jeg liker ikke at spillereglene skal endres slik at noen får fordeler. Ballbingen er noe befolkningen på Seløy har fått. Er grendeutvalget blitt forespurt?
 
Jeg frykter at ballbingen kan bli pakket ned i en presenning. Vi bør ha det skriftlig at den skal settes opp igjen, sa Lund.
 
Flytting blir dyrt
Steinar Furu (Ap) mente en flytting av ballbingen vil bli en kostbar affære.
 
 
Vegar Dalen (Frp) mente at formannskapet ikke burde avslå henvendelsen, men komme tilbake til den.
 
- Dette blir neppe aktuelt før til sommeren. Er det hastverk fra kjøperen om å få dette vedtaket gjort, spurt Dalen.
 
Underskriving er stanset
Rådmann Roy Skogsholm kunne opplyse at Kjell Inge Jakobsen ikke vil skrive under på kjøpskontrakt før dette er ryddet av veien.
 
- Underskriving av kontrakten er stanset og derfor kommer saka opp i formannskapet, sa rådmannen.
 
Han la til at banken ikke vil godkjenne kontrakten før pengene er på konto.
 
Det var deretter ordfører Arnt Frode Jensen som først foreslo at formannskapet skulle komme tilbake til saken.
 
Bør ryddes av veien
Steinar Furu ønsket imidlertid at saka burde ryddes av veien også fordi pengene av salget kunne komme inn til kommunen. Han minnet også om at det blir mye bråk fra ballbingen og at dette vil forstyrre næringsaktiviteten.
 
- Det er en fordel for alle om man finner et område å plassere bingen på hvor den ikke forstyrrer, sa Furu. Han la til at dette var en fillesak.
 
Bjørn Lund var ikke enig i at man burde skynde seg:
 
- Vi skal ikke gjøre et hastevedtak på grunn av at kommunen trenger penger. Nå strekker man det langt.
 
Endring av salgsbetingelsene
Her ber kjøperen om endring av salgsbetingelsene. Ballbingen var ingen hindring før salget. Forskjellebehandling er en uting, sa Lund.
 
Ordføreren mente at man burde se nøyere på saka.
 
- Vi har møte i kommunestyret 15. desember og det er ikke noe i veien for at vi kan ta et formannskapsmøte etter kommunestyrets møte, sa Jensen.
 
Utsettelsesforslag
Vegar Dalen formulerte så et utsettelsesforslag som fikk enstemmig tilslutning fra formannskapets medlemmer.
 
Her heter det at formannskapet kommer tilbake til saka når det foreligger en detaljert plan for flytting av ballbingen foreligger.
formannskapet_24
Herøy formannskap diskuterte lenge før det endte med utsettelse.
seloey_skole_ballbinge_01
Kjøper av Seløy skole, Kjell Inge Jakobsen, ønsker å flytte ballbingen som ligger på eiendommen.

Annonser