Utsatte bokprosjekt-vedtak

elbjoerg_og_afj2
Formannskapet ble i dag enige om å utsette saka om kommunen skal engasjere en forfatter til å skrive om Herøys historie. Utsettelsesforslaget kom fra Arbeiderpartiet som ønsker en nærmere utredning om prosjektets varighet, innhold og økonomi.
I 2012 skal Herøy kommune feire 150 år som egen kommune. I den forbindelse har kommunestyret blant annet bestemt at det skal lages en jubileumsbok som skal ta for seg kommunens historie.
 
Til dagens møte i formannskapet hadde rådmann Roy Skogsholm innstilt på at forfatter Kåre Hansen fra Sandnessjøen skal engasjeres til jobben.
 
Over en million kroner
Han må da frikjøpes fra stillingen som lektor som lektor ved Sandnessjøen ungdomsskole.  En lektorlønn med minimum 16 års ansiennitet utgjør om lag  kr.  470 000,- uten sosiale utgifter, og og kr. 625 000,- per år alt inkludert.
 
Dermed vil man komme på en utgift på godt over en million, siden Hansen er ment å skulle engasjeres fra 1. august i år og fram til 1. april 2012.
 
Saka var første sak i dagens formannskapsmøte og ordfører Arnt Frode Jensen sa straks at Arbeiderpartiet ville foreslå å utsette saka og at den legges fram for formannskapet 11. mai.
 
Skal utredes videre
Til da skal det utredes nærmere om engasjementets varighet, prosjektets innhold og økonomi og medfinansiering.
 
Flere av representantene uttrykte skepsis til bokprosjektet og da spesielt på grunn av prislappen som vil komme på langt over en million kroner.
 
Vegar Dalen (Frp) sa det slik:
- Skal dette gå på driftsbudsjettet betyr det minst en sykepleierspilling eller lærerstilling i minus. Dette er en veldig høy pris og det er fornuftig å utsette saka.
 
Dette er i utkanten av det vi kan kalle tjenesteproduksjon, sa Dalen. Han stilte i stedet spørsmål med om ikke Helgeland Museum kunne brukes i denne sammenhengen.
 
Også Istvan Heiszter (ikke noe partitilhørighet) ønsket å utsette saka
 
Hatt møte med Hansen
Ann-Kristin Lenning (Sp) ba om en orientering fra rådmann Roy Skogsholm. Han sa blant annet at det er han og jubileumskomiteens leder Harry Nilssen som har hatt møte med forfatter Kåre Hansen.
 
- Vi har blitt enige om å begrense boka til å omhandle kommunens organisasjon. Da får vi med oss historien fra da herøyfjerdingen levde av det robåten ga han, via motoriseringen av flåten til oppdrettsnæringas inntog.
 
Vi er også enige om at man må innom noen markante lokale personer som har gjort seg bemerket opp gjennom årene. Vi ville først begrense oppdraget til 2011.
 
Kan finansieres som investering
Men det viste seg å være helt urealistisk. Kåre Hansen er allerede igang med å jobbe, for han tok med seg en del historisk materiale, sa blant annet rådmann Skogsholm.
 
Han mente at utgiften med oppdraget kan finansieres som en investering.
 
- Men det vil selvsagt måtte få konsekvenser ved innarbeiding i budsjettet. Vi er like foran en revisjon og kan ta revisjonen før dette slår inn.
 
Men jeg er bekymret hvis saka blir utsatt, sa rådmann Skogsholm.
 
Må søke permisjon
Og bekymringa går blant annet på det forhold at Kåre Hansen før 1. mai må søke permisjon fra stillingen ved skolen. Neste mulighet for å ta opp saka er 11. mai.
 
Det var likevel et enstemmig formannskap som utsatta saka.
elbjoerg_og_afj2
Det var Arbeiderpartiet, her ved varaordfører Elbjørg Larsen og ordfører Arnt Frode Jensen, som foreslo å utsatte saka.

Annonser