Herøyfjerdingens pairutgave skrev i vår om Arne Thoresen som ønsker å starte campingplass for campingvogner på Tenna. Her ønsker han å sette opp et servicebygg på om lag 50 kvadratmeter.

Dyrket jord Problemet er at dette er på dyrka jord som Thoresen selv eier, men som leies ut til to bønder i kommunen. Herøy Bondelag har uttalt seg negativt til slik bruk av dyrket mark.

På grunn av at deler av administrasjonen i Herøy kommune er inhabil i saka, var det jordbrukssjefen i Alstahaug som hadde gjort saksbehandlingen.

Til formannskapsmøtet onsdag lød innstillingen på avslag, men politikerne syntes ikke alle forhold i saka var kommet godt nok fram. Ordfører Arnt Frode Jensen fratrådte som inhabil, og varaordfører Lail Furu Vold loset møtet gjennom saka.

Mer informasjon Og de som hadde ordet uttalte alle at de gjerne så at det både kom en slik campingplass i Herøy og at det ble skapt arbeidsplasser.

Elbjørg Larsen (Ap) ønsker å vite om administrasjonen hadde diskutert alternative plasseringer av campingplassen med Thoresen.

Kjell-Inge Jakobsen ønsket primært at det kom campingplass til kommunen og at det skapes arbeidsplasser. - Men saksframstillingen er uklar, sa han.

Varaordfører Laila Furu Vold sa følgende:- Jeg ønsker å innvilge søknaden, men for mye i saksframstillingen er uklart.

- Må få alt på bordet Det var til slutt Bjørn Lund (Sp) som først tok til orde for å utsette saka: - Dette er så viktig at vi må utsette saka for å få alt på bordet, sa han. Lund ønsker også at formannskapet skal befare det aktuelle området.

Og fikk støtte fra varaordfører Laila Furu Vold: - Vi vil ha svar på hvem som eier veien som leder til dette jordstykket og hvor stor del av området Thoresen vil bruke til campingplass, sa hun og fikk politikerne med på et enstemmig vedtak om å utsette saka.