Utlysning av tilskuddsordning

fylkeskommunen
Er du rask kan du før 15. april søke om tilskudd til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Søknadsfristen er nemlig 15. april.
Formålet med ordningen er primært å stimulere til lokalbaserte lavterskelaktiviteter for grupper som krever spesiell tilrettelegging, og for barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene.   Nærmere opplysninger og søknadskjema finner du ved å trykke HER.
fylkeskommunen

Annonser