Formålet med tilskuddsordningen er primært å stimulere til etablering av lokalbaserte lavterskelaktiviteter. Prosjekter som retter seg mot barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene og/eller mot grupper som krever spesiell tilrettelegging vil bli prioritert i tildelingen. Målsettingen er at aktivitetstilbudene skal føre til utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud.

Dette er en eksta utlysning av midler, da en del av tiltakene som har mottatt tilsagn om tilskudd av ulike årsaker ikke er blitt gjennomført.

Søknader må sendes elektronisk.

Kriterier og søknadsskjema