Utlyser kateket-stillingen

kirka_10
Herøy kirkekontor lyser ut stillingen som kateket med søknadsfrist 13. desember. Kateketen har kontor i både Herøy og Dønna.
UTLYSNINGSTEKST FOR KATEKETSTILLING I DØNNA OG HERØY KATEKET 100%

Dønna og Herøy prestegjeld deler kateketstilling. Dønna og Herøy er to øy-kommuner der det bor ca 3 500 mennesker.

Kommunene er nabokommuner og fikk i 1999 bruforbindelse. Mellom kommunenes administrasjonsbygg er det ca 38 km.

Kommunene hører inn under Nord-Helgeland prosti som er i oppstarten på trosopplæringsprosjektet, ”Størst av alt" for barn og unge i alderen 0 – 18 år

Kommunene har et godt og aktivt tilbud innen kultur og idrett. For småbarnsfamilier er det et eldorado, frisk luft, vakker natur og ikke minst full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Boligprisene er lave.

Dønna og Herøy ligger midt i det naturskjønne Ytre Helgeland med Sandnessjøen som nærmeste by. Det er god kommunikasjon mellom kommunene og inn til Sandnessjøen hvor det også er hurtigruteanløp og flyplass. 

I de to prestegjeldene og kommunene er det ledig 100 % kateketstilling, 50 % i hver kommune.

Arbeidsoppgaver: Kateketen vil få hovedansvaret for undervisningstjenesten i menighetene. Kateketen vil ha et særskilt ansvar for konfirmantarbeidet i menighetene, samt arbeide for å få gjennomført menighetenes trosopplæringsplaner.

Vi ønsker også at kateketen skal videreutvikle samarbeidet med skoler, barnehager, samt øvrige kommunale og frivillige instanser/organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i menighetene.

Den som ansettes må ha evne og vilje til å delta i et kreativt teamarbeid i stabene i Dønna og Herøy. Samarbeid og samhandling med de øvrige nabokommunenes medarbeidere vil også være en naturlig del av arbeidet, eks på dette er konfirmantarbeidet og trosopplæringsprosjektet ”Størst av alt

Kvalifikasjoner: Det søkes primært etter en som fyller kvalifikasjonskrav for kateket, samt skikkethet for stillingen. Søker må ha gode evner til sjølstendig arbeid og planlegging.  Vi vektlegger initiativ og kreativitet.

Dersom det ikke melder seg søker som tilfredsstiller kravene til kateket, kan personer med annen relevant utdanning/praksis også bli vurdert. Erfaring fra barne-og ungdomsarbeid vil bli vektlagt.

For stillingen gjelder: Herøy kirkelig fellesråd er arbeidsgiver, men kateketen har kontor både i Herøy og Dønna. Kateketen må disponere egen bil. Det kreves medlemskap i Den Norske Kirke. Lønnsplassering etter gjeldene tariff avhengig av utdanning. Pliktig medlemskap i KLP. Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev. Tiltredelse så snart som mulig        

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkevergen i Herøy, Bård Grønbech tlf. 750 68078/95 16 15 64.  

Søknadsfrist 13. desember 2008

Søknad med CV og vitnemål sendes Herøy kirkekontor, Kommunehuset, 8850 Herøy.
kirka_10

Annonser