Lag/foreninger og enkeltpersoner som ønsker å leie Herøyhallen høsten 2022 og våren 2023 til trening/aktiviteter, må sende søknad til Herøy kommune innen torsdag 1. september 2022. Nåværende utleieplan gjelder inntil videre og den finner du her.
 
Søknad om leie av Herøyhallen til store arrangement må sendes i god tid før arrangementet skal avholdes.

Link til elektronisk søknadsskjema finner du her.

Søknad kan også sendes: post@heroy-no.kommune.no