Lag / foreninger og enkeltpersoner som ønsker å leie Herøyhallen høsten 2021 og våren 2022 til
trening/aktiviteter, må sende søknad til Herøy kommune innen mandag 13. september 2021.
 
Søknad om leie av Herøyhallen til store arrangement må sendes i god tid før arrangementet skal avholdes.

Link til elektronisk søknadsskjema finner du her.

Søknad kan også sendes: post@heroy-no.kommune.no