Lag / foreninger og enkeltpersoner som ønsker å leie Herøyhallen høsten 2018 og våren 2019 til
trening/aktiviteter, må sende skriftlig søknad til Herøy kommune innen 1. august.
 
Søknad om leie av Herøyhallen til store arrangement, sendes i god tid før arr. skal avholdes.

Link til elektronisk søknadsskjema finner du her.

Søknad kan også sendes: post@heroy-no.kommune.no