Søknadene sendes til Herøy skole eller på e-post til skolen heroy.skole@heroy-no.kommune.no.

Det blir møte på Herøy skole 4. september kl.19.00 med lederne for undergruppene i Herøy IL for å se på fordelingen av treningstid mellom de ulike aktivitetene i idrettslaget.