Utfordret ungdommene

provokatoer3
Ragnhild Arntsen har den sjeldne tittelen "Fordoms-provokatør" og sist fredag kveld provoserte hun de frammøtte på Herøy ungdomsklubb på deres egne holdninger til en rekke aktuelle saker.
Jenter er flinkere til å passe barn!

Det var første påstand til Ragnhild Arntsen da hun sist fredag gjestet Herøy ungdomsklubb. Og ungdommene måtte velge side - for eller imot påstanden.

De fikk også anledning til å utdype hvorfor de mente som de gjorde.

Det ble en kveld hvor ungdommenes holdninger ble provosert, og det er nettopp det Ragnhild Arntsen reiser rundt å gjør.

- Jeg ønsker blant annet å gjøre ungdommene mer bevisst på sine holdninger til en rekke saker og ting og reflektere litt rundt dette, sier hun til Herøyfjerdingen.

Et 30-talls ungdommer var til stede på klubbkvelden og de måtte i løpet av kvelden ta standpunkt og vise sine holdninger til ulike aktuelle saker.

Eller hva mener du om noen av påstandene som ungdommene skulle vise sine holdninger og meninger om:

Påstander - Jeg ville være stolt om broren min sto fram som homofil!

- Det er en høyere andel kriminelle blant innvandrere enn blant etnisk norske ungdommer!

- Jeg ville gått på data med en som sitter i rullestol!

- Jenter som bruker hijab (et slags skaut) er undertrykt!

- En innvandrer har lettere for å få seg jobb enn en homofil!

- Hvis en jente går i korte skjørt og blir voldtatt, har hun litt skyld i det selv!

Valgte side Og etter som påstandene fra Ragnhild Arntsen ble framsatt, valgte ungdommene modig side.

Det gjorde enkelte selv om de var i mindretall.

Og diskusjonene som fulgte var både engasjerte og personlige.

Senere på kvelden var det også gruppearbeid og ungdommenes holdninger ble utfordet på andre måter.

Et spennende og flott tiltak i ungdomsarbeidet.

Ragnhild Arntsen kommer fra den ideelle organisasjonen "Fredslaget" og gjennom Europarådet blir det gjennomført en holdningskampanje rundt om i landet.
provokatoer3
Ragnhild Arntsen provoserte herøyungdommenes holdninger på klubben.
provokatoer_ungdommer
Mange av påstandene manet til både ettertanke og provokasjon.
provokatoer1
- Jeg ønsker å gjøre ungdommene mer bevisst på sine holdninger til en rekke saker, sier Ragnhild Arntsen.

Annonser