For å fylle rommet etter organisten leier menighetsrådet organist fra Dønna og Alstahaug.

Dessuten trår sogneprest Knut Nordhaugs kone, Ruth Nordhaug, til ved orgelet når det trengs.

Kirkeverge Bård Grønbech sier til HERØYFJERDINGEN at menighetsrådet planlegger å lyse ut stillingen som organist i løpet av kort tid.

Francesco Buccino tiltrådte stillingen i Herøy 27. mars. Nå jobber han som kantor i Askøy utenfor Bergen.