Utdeling av kirkebøker

Utdeling av kirkebøker

Søndag 3. desember blir det adventsgudstjeneste i Herøy kirke kl.11 og da skal det deles ut kirkebøker til menighetens 4- og 6-åringer.

Menighetspedagog Trine Heggheim har sendt en stor bunke invitasjoner til disse. Hun har imidlertid ikke tilgang til lister over andre enn dem som er døpt eller tilhørige i Den norske kirke, og vil presisere at også øvrige barn født i 2013 og 2011 er hjertelig velkommen til å komme og få kirkebok.

Send gjerne en sms til Trine (gjelder ikke de som har fått invitasjon i posten), slik at hun vet hvor mange bøker hun må forberede til søndag!

Trine har tlf. 48210953.

Det skal for øvrig også være barnedåp denne dagen, og det blir enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

Annonser