Utbyggingen igang

raadhusbygg_trefelling
Arbeidet med utbygging av rådhuset i Herøy er startet. Denne uka foregår arbeidet med å bygge ny parkeringsplass på nordsiden av rådhuset, ettersom dagens parkeringsplass er på sørsiden hvor det nye bygget kommer.
I dag tirsdag sprenges og graves det på sørsiden. Et berg tett inntil rådhuset må bort for å bli til parkeringsplass.

Dette arbeidet er bestilt av Herøy kommune og det er firmaene Rolf Edvardsen (Herøy) og Ronny Olsen (Dønna) som utfører arbeidet.

Samtidig er trærne på sørsiden - hvor tilbygget skal komme - saget ned. Her har også kommet opp brakker hvor arbeiderne til Brattli Eiendom AS skal bo.

Det er dette selskapet som leverer det nye administrasjonbygget i Herøy.

Det nye administrasjonsbygget er basert på en 10-årig leiekontrakt hvor Herøy kommune kjøperbygget etter 10 år.

Det nye bygget er et frittstående bygg på 1020 kvadratmeter. Herøy kommune skal betale en fast leiepris på 128.600 kroner per måned til Brattli Eiendom AS.

Herøyfjerdingens nettutgave skal følge utbyggingen fram til bygget er innflyttingsklart 1. august 2009.

MEN - da skal NAV-kontorene allerede ha vært i bruk siden 1. april. Det er nemlig datoen for ferdigstillelsen av NAV-kontoret.
raadhusbygg_trefelling
Trærne foran rådhuset er kuttet for å gi plass til nytt bygg.
raadhusbygg1
Et berg tett inntil rådhuset sprenges vekk for å bli parkeringsplass.
raadhusbygg_brakker
Brakkene til de som skal bygge det nye rådhuset er på plass.
raadhusbygg_fasade
Slik ser fasade-tegningene ut mot henholdsvis sør/vest (øverst) og sør/øst.

Annonser