Unngikk ekspropriasjon

afj_og_roy_02
I går mandag ble Thomas Nyrud og Herøy kommune enige om en pris på arealene som kommunen må kjøpe i forbindelse med næringsparken. Samtidig er de enige om at størrelsen på ulempeserstatningen skal gå til skjønnsmessig avgjørerelse. Dermed ble det ikke nødvendig med ekspropriasjon.
Rådmann Roy Skogsholm kom i dag tidlig til formannskapet med en ny innstilling i saka "Herøy Marine Næringspark - erverv av grunn".
 
Her viser rådmannen til korrespondanse med og mellom advokatene Tore Benson og Pål Henrik Løftingsmo og til telefonmøte med advokat Bensom i går mandag.
 
 "Med bakgrunn i telefonmøtet aksepteres avtale utarbeidet av Advokatfirmaet FINN v/ Pål henrik Løftingsmo.
 
Aksepterer prisen
Avtalene innbærer at det ikke er nødvendig å gjennomføre en ekspropriasjon. Thomas Nyrud aksepterer framforhandlet pris på nødvendige arealer og gir tillatelse til at arbeidene kan starte umiddelbart (forhåndtiltredelse)."
 
Det er også enighet om at ulempeerstatningen tilknyttet resteiendommen avgjøres ved skjønn.
 
I dagens formannskapsmøte orienterte rådmann Roy Skogsholm om at Herøy kommune først har tilbudt Nyrud 100.000 kroner i ulempeserstatning. Da dette ikke ble akseptert tilbød kommunen nye 100.000 kroner.
 
Da heller ikke dette ble akseptert, tilbød Herøy kommune enda 100.000 kroner. Altså tilsammen 300.000 kroner.
 
- Ikke grunnlag
- Kommunens advokat Tore Benson mener vi gikk alt for langt. Advokaten mener det ikke foreligger grunnlag for ulempeserstatning.
 
Benson har anbefalt kommunen å gå til ekspropriasjon, uttalte Skogsholm til formannskapet i dag.
 
Representantene Laila Furu Vold (Ap) og Ann-Kristin Lenning (Sp) uttalte i dag at de har hatt en rekke henvendelser fra folk som syns kommunen behandler grunneieren dårlig i denne saka.
 
- Jeg har fått mange negative kommentarer hvor folk ber kommunen være greie, sa Furu Vold blant annet.
 
Disse opplysningene forundret rådmann Roy Skogsholm.
 
God tone i forhandlingene
- Jeg blir litt forundret. Forhandlingene med Thomas Nyrud har hele tiden vært ført i en god tone og vi har hatt en dialog på vanlig måte.
 
Kommunen prøver å ta vare på skattebetalernes penger, mens Nyrud forhandler ut fra sine interesser. Det er helt normalt og ikke noe å si på.
 
Herøy kommunen har til og med betalt for Nyruds advokat. Det er ulempeerstatning det har vært forhandlet om. Den ordinære prisen har ligget fast hele tiden, utttalte rådmannen.
 
Nå kjøper altså Herøy kommune 11.000 kvadratmeter av Thomas Nyrud til en pris av 20 kroner per kvadratmeter.
 
Nyrud og Tore Karlsen eier også et jordstykke sammen og av dette kjøper kommunen 18.500 kvadratmeter til en pris av 25 kroner per kvadratmeter.
 
Ulempeserstatningen skal altså gå til en skjønnsmessig vurdering av dommer. I følge rådmann Skogsholm kan det ende med ingen ting til Nyrud, mot de 300.000 kronene han var tilbudt.
afj_og_roy_02
Ordfører Arnt Frode Jensen (t.v.) og rådmann Roy Skogsholm slapp å gå til ekspropriasjon.

Annonser