Et enstemmig formannskap gav sin fulle støtte til å støtte dette prosjektet med kroner 10 000 kroner.

Vedtaket ble gjort tirsdag etter at nestleder i Herøys ungdomsråd Nila Lorvik hadde orientert om ordningen på en utmerket måte. Trykk her for å se orienteringen på Kommune-TV.

Tilbudet innebærer at ungdom i de fire Hald-kommunene kan laste ned appen Ung i Alstahaug for å finne informasjon om aktiviteter og tjenester som er spesielt rettet mot  barn og unge. Gjennom appen kan de som er mellom 13 og 19 år kjøpe billetter til kino, basseng og kulturarrangementer i Alstahaug kommune til bare 50 kroner per billett. Appen informerer også om fritidsaktiviteter og helsetjenester. Appen kan også brukes som en digital oppslagstavle for lag og foreninger.

Utviklet av Alstahaug kommune og ungdomsrådet
Appen har blitt utviklet av Alstahaug kommune og ungdomsrådet, og drives av kulturenheten i kommunen. Den er finansiert med midler fra den nasjonale tilskuddsordninga for å inkludere barn og unge, gjennom et tilskudd fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til Alstahaug kommune på 40 000 kroner. I tillegg har også ungdomsrådet i Alstahaug gått inn med 10 000 kroner.

Etter å ha fått en forespørsel fra ungdomsrådet i Alstahaug om å bidra med en spleis på kroner 10 000 til dette prosjektet vedtok Herøy ungdomsråd enstemmig i møte 25. mai at de ønsket å bli med.

Full støtte
Kommunedirektøren hadde innstilt på avslag, og begrunnet dette med at det ikke var satt av midler i budsjettet, men formannskapet gav sin fulle støtte til prosjektet. Tilbudet gjelder for alle barn og unge i alderen 13 til 19 år. At det ikke omfatter de som er yngre, henger sammen med at de kan kjøpe barnebillett.

Leirfjord og Dønna er også med
Etter at appen kom på plass har også Leirfjord kommune bidratt med 10 000 kroner og Dønna kommune med 5000 kroner til denne spleisen. Hvis midler står igjen når året er omme, blir de overført til påfølgende år, slik at tilbudet varer så lenge det er penger i potten.