Unikt prosjekt til 25 mill gir lynhurtig bredband

15_bredbandsignering1
I går skrev ordfører Arnt Frode Jensen og styreleder i Herøy Fiber Elbjørg Larsen under på avtalen om utbygging og drift av et fiberaksess-nett. Prosjektet har en samlet verdi på 25 millioner kroner og gjør Herøy kommune unik i forhold til de andre kommunene på Helgeland.
Dette er et meget ambisiøst prosjekt som er helt unikt på Helgeland, ettersom det ikke er noen andre kommuner som kan tilby sine innbyggere et liknende tilbud.
 
Første kommune på Helgeland
 - Herøy er første kommune på Helgeland som gjør dette konseptet og det er vi stolte av.
 
Vi opplever allerede at mange spør oss hvordan vi har gjort dette, og det er erfaringer vi gjerne deler med andre, sa rådmann Roy Skogsholm før ordfører Arnt Frode Jensen på vegne av anbudsutlyser og styreleder i Herøy Fiber som har fått anbudet skrev under på avtalen.
 
Også Frank Hagen fra Hagen Teleconsult AS i Mosjøen roste prosjektet og satsingen.
 
- Spenstig
- Vi syns det er enormt bra at man får dette til i Herøy. Det er ingen kommuner på Helgeland som har denne type teknologi på kommunebasis.
 
Det er spenstig gjort og vi ser positivt på å komme i gang med jobben, uttalte Hagen på vegne av hans selskap som blir en av underleverandørene som Herøy Fiber benytter.
 
Det er selskapet Herøy Fiber som har fått anbudet med å bygge ut det unike tilbudet i Herøy hvor innbyggerne kan få fiberkabel direkte inn i huset med IP-telefoni, internett og videotjenester.
 
Underleverandører
Til stede i kommunestyresalen i rådhuset i går ettermiddag var, foruten de som skrev under på avtalepapirene, også underleverandørene til Herøy Fiber. Dette er Seløy Undervannservice AS og Hagen Teleconsult / Noraxess.
 
Også daglig leder i Herøy Fiber AS Jens Norum (utleid fra Herøy Bedriftsservice AS) og Vegar Dalen fra sistnevnte selskap var til stede sammen med gruppen som tidlig i prosjektet har jobbet fram prosjektet, nemlig Geir Berglund og Svein Lundestad.
 
25, 5 millioner
Ordfører Arnt Frode Jensen uttalte ved den lille høytideligheten i går at veien har blitt til mens man har gått og han roste også Nordland fylkeskommune som til sammen har gitt 5, 8 millioner i tilskudd til prosjektet.
 
- Dette gir også muligheter for videre tilknytning for Dønna. Det er viktig at alle får tilgang til bredbånd-nettet, sa ordføreren blant annet.
 
Prosjektet har en samlet verdi på 25.511.000,-, fordelt over tre byggetrinn. 
 
Tre byggetrinn
Byggetrinn 1 er ferdigfinansiert og har en ramme på 11.630.000,-, og vil bestå av sjøkabel mellom Sandnessjøen og Herøy, samt spredenett på sentrale deler av Herøy, samt Hestøya, Øksningan og Seløy.
 
Dette første byggetrinnet skal stå ferdig innen 1. september 2011, byggetrinn 2 den 31. desember 2012 og byggetrinn 3 den 31. desember 2013.
 
Daglig leder i Herøy Fiber Jens Norum uttalte i går at også Brasøy og Husvær får fiberkabel, mens Sandvær blir verre.
 
- Der må vi antakelig til med en linkforbindelse på grunn av avstanden ut dit, sa Norum og la til at Herøy Fiber tar sikte på i størst mulig grad å benytte lokal arbeidskraft.
 
Vente på mail
Markedssjef i Seløy Undervannservice AS, Einar Martin Nordnes, illustrerte behovet for skikkelig bredband på denne måten i går:
 
- Når vi får telefon fra oppdragsgivere om at de har sendt en beskrivelse på mail, må vi svare at vi skal se på mailen i morgen ettermiddag når vi har fått lastet den ned.
 
Vi er nok de som plages mest av dårlige linjer og vi ser fram til å få skikkelig nett i Herøy, sa Nordnes blant annet.
 
Et av landets beste
Dagens nett i Herøy er svært sårbart, noe også rådmann Roy Skogsholm var inne på.
 
- Marine Harvest sin produksjon styres av nettet. Er nettet nede stopper produksjonen, sa Skogsholm som håper at man også kan få lokale arbeidsplasser knyttet opp til at man nå får et av landets beste nett-tilbud i Herøy. 
 
Ikke mulig uten næringslivet
Seløy Undervannservice AS er blant de fire bedriftene i Herøy som har skutt penger inn i Herøy Fiber. De andre er Marine Harvest, HL Økonomiservice AS og Øksningan Notbøteri.
 
Det ble av flere i går uttalt at dette prosjektet ikke har vært mulig å gjennomføre uten det sterke næringslivet vi har i Herøy.
 
Leveransen
Herøy Fiber skal prosjektere, bygge, eie og drifte et fiberaksessnett som skal føres fra Alstahaug rådhus til kommunesenteret i Herøy, samt aksessnett og tilhørende noder/elektronikk i Herøy kommune.
 
I tillegg skal det tilbys IP-telefoni, internett og videotjenester i nettet.
 
Aksessbygging og tilknytning av abonnenter skal skje fortløpende etter hvert som bestillinger kommer inn.
 

Herøy Marine Næringspark
Prosjektet er initiert av Herøy kommune i samarbeid med det lokale næringslivet, og fiberforbindelsen til omverden er en strategisk viktig ressurs for oppbyggingen av Herøy Marine Næringspark som blir offisielt åpnet den 25. oktober 2010.
15_bredbandsignering1
Styreleder i Herøy Fiber Elbjørg Larsen og ordfører Arnt Frode Jensen med et stykke av fiberkabelen som skal gi Herøy lynhurtig bredband.
15_bredband_kabelen_og_kommunegruppen
- Det er gjort en fantastisk jobb i administrasjonen i Herøy kommune, sa rådmann Roy Skogsholm (fra venstre) og berømmet innsatsen til Geir Berglund og Svein Lundestad, her med et stykke fiberkabel foran seg.
15_bredband_afj_med_hagenfolk_og_vegar
- Vi så straks muligheten til å få koblet oss på "Kyst-telekabelen" som går fra Narvik til Trondheim, uttalte ordfører Arnt Frode Jensen (stående) blant annet. Til venstre ser vi Frank Hagen og Thomas Hagfors fra Nordaxess. Til høyre Vegar Dalen fra Herøy Bedriftsservice AS.

Annonser