Den spreke 96-åringen Helga Grønbech forteller til Herøyfjerdingen at hun tror serviset ble gitt i bryllupsgave til hennes oldeforeldre Lovise Grønbech og Evert Johannesen. Til tross for sine 150 år skinner det overdådige serviset som nytt.

I tillegg til serviset overrakte Helga to fine duker som hun hadde hekla selv, samt tre salmebøker som Lovise arvet etter sin mor. Den eldste boka er fra 1710. 

I «Lokalhistoriewiki.no» kan vi lese at Evert Mathias Johannessen (født på Austbø 1. april 1826) kjøpte bruket Tennesset på Tenna i 1860 sammen med broren Johan Hass Johannessen..

Evert Johannessen skal ha vært flink med penger, og ble en velholden mann etter lokal målestokk. Det var særlig sildefiskeriene han tjente penger på. Sammen med broren hadde han båter med leiekarer både i Sandsundvær og i Lofoten. Johannessen var også eier av fiskeværet Sandsundvær fra 1897 av. Han var ordfører i Herøy fra 1876 til 1878, og for øvrig medlem av kommunens skole- og fattigstyrer.

Spesiell historie
Helga forteller en spesiell historie om da Evert og hans bror Johan skulle ro ut til Alstahaug for å by på gården Neset på Tenna som skulle auksjoneres i 1860. De hadde hørt om flere som skulle by. Derfor skyndte de seg for å ro over fjorden. Pengene ble trygt plassert i jakken på innerlomma til Evert.

- Han hadde kledd ho av seg, og det var rødt fór. Etter en stund oppdaget de at jakken med pengene var borte og hadde blåst på havet. De skyndte seg å ro tilbake og fant heldigvis jakken som fløt. Selv med denne forsinkelsen kom de først til auksjonen og dermed ble Neset kjøpt, forteller Helga

Brødrene Evert og Johan Johannessen eide og drev lenge gården på «Nese» sammen, men hadde hvert sitt hus og fjøs. Husene på de to brukene lå side om side, og var så og si identiske i utforming, både inn- og utvendig.

Helga forteller at de to brødrene var veldig samstemte og alltid kjøpte to av samme slag dersom de handlet noe til huset.

- Det finnes bare ett slikt servise og det er derfor jeg tror at det ble gitt i bryllupsgave til bryllupet mellom Lovise og Evert i 1861, sier Helga Grønbech.

Serviset vitner om en fornem og holden husstand, men Helga kan fortelle at hennes oldefar Evert kommer fra fattige kår. Hans mor sydde bukser til barna av sine egne forklær. Selv om Evert fikk en skolegang på bare tre uker og hadde bare gamle tynnelokk som skrivetavle, ble han etter hvert god til å skrive og enda bedre i regning. Evert slo seg sammen med sin bror Johan Hass opp som vellykket forretningsmann og fiskeoppkjøper i Skibbåtsvær og ble etter hvert blant de rikeste på Herøy.

Kremmerånd
Helga Grønbech har vært gift to ganger og har vært bosatt både i Tromsø, Skreia og en kort periode i Svalbard. I Tromsø har hun blant annet drevet konfeksjonsbutikk i over 20 år så det ser ut som hun har arvet en del av kremmerånden til sine forfedre.

Helga sier hun alltid har savnet Herøy og i år 2000 flyttet hun heim igjen til Tenna der hun bor like ved sin bror Jan. Til tross for at hun er den nest eldste i kommunen er hun fortsatt i full sving og har et minne som de fleste kan misunne henne.

- Jeg synes ikke «kjøpingsbrødene» er noe gode og derfor baker jeg fremdeles brød selv, sier den vitale 96-åringen.

Det flotte serviset er helt komplett med unntak av en knust asjett som lett kan limes. Helga forteller at hun er usikker på hvor det kommer fra, men mener at det kan være dansk. Det står ikke noe merke på serviset og av den grunn er det vanskelig å få dette bekreftet. Dersom noen av våre lesere har noen opplysninger er det flott hvis dere tar kontakt med Herøyfjerdingen eller Rajko Savic på Helgeland museum. Han treffer dere på telefon 977 33 370.