Herøy skole har de senere årene hatt tradisjon for å gjennomføre prøvevalg blant elevene på på ungdomstrinnet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg. I år var det 47 elever som stemte og ikke uventet ble resultatet litt overraskende og annerledes enn det som er vanlig i prognoser og reelle valg. Det er interessant å merke seg at tre av listene i lokalvalget har fått omtrent like mange stemmer.

I forkant av valget hadde elevene hatt besøk av de fleste partilederne, der de redegjorde for sine standpunkt og svarte på spørsmål.

Her er resultatene:

Arbeiderpartiet 29,8 %
Sosialtisk Venstreparti 23,4 %
Fellesliste Høyre/Venstre 23,4 %
Fremskrittspartiet 14,9 %
Senterpartiet 8,5 %

Nei til kommunesammenslåing
I spørsmålet om Herøy kommune skal slå seg sammen med andre kommuner var det så mange som 74,5 prosent av elevene som stemte nei mens 19,2 stemte ja. Resten av stemmene var blanke.