Ungdomsrådet tar saken

1ungdomsraad_og_skateboard
Herøy barne- og ungdomsråd er spurt om å engasjere seg i den videre utviklingen av nærmiljøanlegget i Valsåsen. Og ungdommene tar saken!
Herøyfjerdingen skriv for et par uker siden at Barne- og Ungdomsrådet i Herøy ønsket flere saker å engasjere seg i.
 
Valsåsen Velforening så dette og har spurt de unge politikerne om de kan hjelpe til med å videreutvikle aktivitetsområdet.
 
Skateboard-rampe 
Dette er et sted som samler barn og ungdom fra store deler av Herøy, mye takket være en nybygget skateboardrampe og en fotball-løkke.
 
Og ungdommene tar saken, for de ser muligheter for å skape noe mer.
 
- Dette har blitt et samlingssted for barn og unge fra 5/6 år og opp til 15/16-åringer. Vi ønsker oss mer utfordrende ting, som en rail med gelender og vi håper å få asfaltert flata her, forteller de unge politikerne til Herøyfjerdingen.
 
Viktig for de unge
De mener det er viktig at det skapes aktiviteter som kan være på de unges premisser, tilbud utenom det som allerede er på plass gjennom idrettslaget.
 
- Det er veldig mange i Herøy som har lyst til å drive med dette, og hit til skateboard-rampen kommer det barn og unge fra hele Herøy, sier ungdommene.
 
Og de har flere planer for området.
 
Ballbinge
- På litt lengre sikt ønsker vi å jobbe for å få en ballbinge hit. Det vil være en veldig flott tilskudd, forteller leder i barne- og ungdomsrådet Helene Heggheim.
 
Hun legger til at rådet allerede på sitt førstkommende møte 10. juni vil se på mulighetene for å søke om midler til å videreutvikle aktivitetsområdet i Valsåsen.
 
- Vi må se om det er mulig å søke om midler til videreutvikling, sier lederen i barne- og ungdomsrådet.
1ungdomsraad_og_skateboard
Barne- og ungdomsrådet tar saken. Fra venstre Espen Bakkelid, Arben Holstad, leder Helene Heggheim og Egil Johansen.

Annonser