- De som ønsker å være medlem i klubben kan ta med kroner 50,- førstkommende torsdag. Mer informasjon får dere på skolen, sier styremedlem Astrid Reinertsen

Jelena på Møtestedet vil være hovedansvarlig for klubben, men må ha en annen voksen med seg hver gang for å kunne arrangere klubbkveld.

- Styret i klubben håper så mange som mulig møter opp, sier styremedlem Astrid Reinertsen.

Ungdomsklubben er åpen fra klokken 18.00 til 21.00.