Det nærmer seg sommer og båtsesong og sikkerhet på havet er viktig for alle. Nå har Roar Aune i regi av ungdomsklubben tilrettelagt og utarbeidet kursmateriell for et 21 timer langt kurs i båtførerprøven. Kurset startet tirsdag 17. april og pågår fra 18.00 - 21.00 hver kveld og gjennomføres tre dager i uka med totalt 21 timer. Mellom kurskveldene legges det også opp til at de som deltar kan delta på frivillige studiesamlinger. De påmeldte er i alderen 15 til 36 år med hovedvekt på den yngre garde.

- Vi har vært så heldig å få Jan Tore Theimann til å stille opp som kursholder. Han gjør dette også helt gratis og det er jo svært prisverdig.

- Jeg har innhentet tillatelse fra forlaget om å kopiere opp kursmateriell og dette er selvsagt også med på å holde kostnadene på kurset nede. Målet mitt er at alle skal bestå eksamen og vi har derfor lagt til rette for studiedager mellom kursdagene og skal også være fleksibel i forhold til når eksamen avholdes. Selve eksamen gjennomføres på Herøy skole i regi av Norsk Test.  Herøy kommune ved biblioteket har nå søkt om å bli godkjent testsenter og vi vil komme tilbake til hva dette innebærer for avvikling av andre tester, sier Aune.

Roar forteller at de på kurset i tillegg til teori også vil legge til rette for praktiske øvelser med innlæring av hvordan man skal lage knuter med knop og stikk i tillegg til førstehjelp. På denne måten håper de å gjøre kurset enda mer interessant og nyttig for de unge båtførerne, selv om det ikke er noe krav om at dette gjøres for å ta båtførerprøven.

Båtførerprøven
Båtførerprøven er en teoretisk prøve i grunnleggende sjømannskap i Norge og er obligatorisk for førere av enkelte fritidsbåter fra 1. mai 2010.

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Eldre personer anbefales også å ta prøven.

Det kreves ingen form for praksis i forbindelse med båtførerprøven eller for å få utstedt båtførerbevis. Dette er en åpenbar svakhet og flere båtutleieselskaper i utlandet har etter hvert blitt skeptiske til det norske båtførerbeviset. Av denne grunn har Norge inngått en avtale om innføring av et nytt båtførersertifikat, der man også innfører krav til praksis iht. til ICC "International Certificate of Competence". Dette gjelder fra 1. mai 2012.

Det nye internasjonale båtførersertifikatet ICC skal utstedes på grunnlag av en dokumentert praktisk prøve som er gjennomført hos en godkjent skole. Prøven kan avlegges for seil- eller motorbåt, eller eventuelt begge deler.

Sjøfartsdirektoratet anslo at rundt 170 000 personer måtte ha bestått båtførerprøven innen 1. mai 2010. Personer som har tatt båtførerprøven tidligere, slipper å ta prøven på nytt. Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før prøven avlegges. Man kan lese selv som for eksempel selvstudie eller ta et nettkurs.