Karin Christoffersen Våge kommer fra Levanger og flyttet til Herøy sammen med familien i januar. Hun har nylig kommet i gang med et prøveprosjekt med moderne dans i kulturskolen og skal nå ha ansvar for ungdomsklubben hver torsdagskveld i tida framover. Hun overtar som ungdomsklubbleder etter Stine Marthiniussen som har fått full stilling i annen jobb i kommunen.

Ungdomsklubben skal som tidligere foregå på Møtestedet og Karin forteller at det den første kvelden blir holdt et møte der det blant annet skal velges et styre. Det er derfor viktig at flest mulig møter opp slik at de får være med å bestemme.

- Hver torsdag framover blir det klubb fra kl. 18.00 til 20.15 og den er åpen for alle i alderen fra 5. klasse til 10. klasse og jeg håper riktig mange benytter seg av tilbudet.

- Det pågår en del byggearbeider på Møtestedet i forbindelse med ombygging av lokalene til voksenopplæringen. Første gangen vi møtes vil nok derfor lokalene være litt preget av dette, men i og med at det stort sett bare blir møte denne gangen så gjør det ikke så mye, sier Våge.

Mange ulike aktiviteter
Karin forteller at de vil videreføre mange av aktivitetene som har vært tidligere, men at det også kan være aktuelt med andre tilbud.

- Det finnes en egen Facebook-gruppe som jeg vil videreutvikle og bruke til å kommunisere med ungdommene, sier den nye klubblederen.

Trykk her for å komme inn på Facebook-sida til Herøy ungdomsklubb.