Ungdommen orienterte politikerne om sine ønsker

Formannskapsmøte 22

Tora Skagen Olsen og Ingrid Kilvær Nilsen fra barne- og ungdomsrådet orienterte formannskapet om sitt arbeid og ungdommens ønsker på siste formannskapsmøte.

Tora og Ingrid signaliserte til de folkevalgte at ungdomsrådet hadde et ønske om å bli mer involvert i saker som angår dem.

Ved starten av året bidro ungdomsrådet i Herøy med innspill til Ungdommens distriktspanel. I løpet av våren 2021 skal dette organet levere ti råd om framtidas distriktspolitikk til regjeringen. Da svarte de blant annet på hva de satte pris på ved å bo i Herøy kommune og noen områder som kunne forbedres. De kom også med noen råd til framtidens distriktspolitikk.

De satte blant annet pris på at det var mulig å bo hjemme og at man kunn pendle til skole i Sandnessjøen. Fin natur, god og ren luft, hav, idrett og treningssenter var også noe de satte pris på. De likte også at de fikk muligheten til engasjere seg og ble inkludert i mye. De savnet imidlertid et møtested for ungdom og manglende tilbud til dem som ikke er interessert i idrett. Samferdsel, kollektivtransport og fastlandsforbindelse er også noe som ungdommene er opptatt av. Ungdommene etterlyser også en bedre oversikt over arbeidsplasser som finnes i kommunen

I mars laget de en spørreundersøkelse som gikk ut til alle ungdommer, der de fikk inn rundt 60 svar. Ut fra disse svarene har de utarbeidet en plan for arbeidet i ungdomsrådet. Det første punktet i planen er et ønske om egne lokaler til ungdomsklubb, men første prioritet er å finne et lokale for å få den i gang fortest mulig. De ønsker også å bidra til økt trivsel i Herøy ved å arrangere ulike aktiviteter. Dette kan være for eksempel å arrangere en turnering/festival for ungdom når forholdene rundt Covid -19 åpner opp for dette. Mange ungdommer er også interessert i å få i tatt i bruk crossbanen på den gamle fotballbanen Salto. 

Ungdomskort med rimeligere avgift og lavere aldersgrense for trening på det kommunal treningssenteret er også et ønske blant ungdommen. Kulturskole med flere tilbud til alle som ønsker plass er også et ønske. Gratis fruktilbud på Herøy skole er også noe ungdommene er opptatt av og de vil gjerne også ha på plass en Tufte-park som et supplement til de som trener.

Barne- og ungdomsrådet i Herøy består av:
Tora Olsen Skagen, leder
​Andreas Johansen
Ingrid Kilvær Nilssen
Theodor Norum
Emma Eliassen

Trykk her for se orienteringen fra barne- og ungdomsrådet på Herøy kommunes egen «TV-kanal» 

Formannskapsmøte 22
Tora Olsen Skagen og Ingrid Kilvær Nilsen holdt en flott orientering i siste formannskapsmøte.

Annonser