Under ransakning av mannens leilighet ble det funnet Amfetamin. Under avhør erkjente mannen de straffbare forhold han var mistenkt for. Påtalemyndigheten tar stilling til hva som videre skal skje i forhold til straffereaksjon.