Ulovlig skyting mot rådyr med luftgevær

Dyreplageri av rådyrbukk_hoved

Hans Nilssen har henvendt seg til Herøyfjerdingen der han innstendig ber om at folk slutter å skyte mot rådyr og andre dyr med luftgevær.

- Etter å ha vært på jakt fant jeg ei luftgeværkule i rådyrbukken jeg skjøt på sør Herøy. For et par år siden skjedde dette også på Nord Herøy etter at Thomas Lorentzen hadde vært på rådyrjakt. 

- Det er skikkelig trist at slikt foregår og nå ber jeg om at det snakkes med ungdom/voksne som har tilgang til luftgevær og får dem til å skjønne at dette er rent dyreplageri. Jeg fant kula i ryggraden etter partering og det kan nok ikke ha vært behagelig for bukken å gå med dette over lang tid, sier Nilssen.  

Viltloven tillater bare skytevåpen med ladning av krutt til jakt. Alle typer luftvåpen er forbudt til dette bruk. Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser. Jakttidene setter begrensninger for hvilke arter det er tillatt å jakte på og i hvilke tidsrom. Yngletidsfredningen er sterkt vektlagt, og unødig skade på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås.

Dyreplageri av rådyrbukk_Thomas Lorentzen
Her er to foto som Thomas Lorentzen tok av rådyrbukken som ble felt for to år siden.

Annonser