Nordnes opplyser til Herøyfjerdingen at dette området i mange tilfeller benyttes til landingsplass for ambulansehelikopteret. Han har fått beskjed fra pilotene om at det har vært flere nestenulykker med flyvende løse gjenstander fra de som har dumpet avfall ved bålet.

Kan få alvorlige konsekvenser
- Vi skjønner alle at det kan få svært alvorlige konsekvenser hvis det kommer bygningsplater og lignende inn i rotorene til helikopteret. Jeg ber derfor innstendig om at ingen benytter denne plassen som tømmeplass for avfall. Nå er det også gratis for alle å levere slikt avfall på avfallsmottaket på Flostad så jeg skjønner derfor ikke hvorfor folk i det hele tatt tenker tanken på å dumpe dette på et slikt sted. Selvsagt er det også ulovlig å dumpe avfall på annenmanns eiendom, sier Nordnes.

Nordnes opplyser at det bålet som ligger der er sikret med gummimatter nettopp for at det ikke skal løsne gjenstander når helikopteret lander.