Det som var ekstra interessant var at de tre har tilegnet seg sin kompetanse og utdanning på tre forskjellige måter. Kristin, som var den første til å ta fagbrev i år, har fått dette på den mest vanlige måten, nemlig gjennom ordinær skolegang med videregående skole først, og så opplæring i bedrift som lærling. Hun tok fagprøven sin på Herøy ASVO og er i dag utdannet aktivitør.

Andre startet sin opplæringskontrakt som lærekandidat på Herøy ASVO, med mål om å få ett kompetansebevis i yrkessjåførfaget. Etter hvert har han utvidet sin praksis med å arbeide hos Per Johansen. I denne perioden har han i regi av TOYH også hatt flere teoretiske og praktiske kurs i Melbu, hvor han blant annet har fått sertifikatene C og CE. I september besto han sin kompetanseprøve, og har nå kompetansebevis i yrkessjåførfaget. Til daglig jobber han nå hos Per Johansen transport og trives veldig godt med det.

Nina har tidligere hatt flere jobber som har inneholdt oppgaver innenfor kontor- og administrasjonsfaget. Dette er oppgaver som hun også har hatt ansvaret for i Herøy ASVO. Med all sin erfaring og kompetanse i bakhånd gikk hun nylig opp til fagprøve som praksiskandidat, og er nå utdannet kontor- og administrasjonsmedarbeider.

I talene som ble holdt under feiringen ble det satt fokus på den gode innsatsen de tre har lagt ned for å fullføre sine utdanninger. Det ble også snakket om hvor viktig det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene (TOH, NAV, bedrifter, kollegaer, arbeidsledere, etc.) er dersom man skal oppnå slike gode resultater. Det finnes ingen fasit på hva som er den riktige måten for noen å skaffe seg en utdanning, fordi vi alle er forskjellige mennesker med ulike ressurser og behov. Vi har ett veldig bra og fleksibelt utdanningssystem som gjør at mange kan få formalisert sin kompetanse på forskjellige måter. 

De ansatte ved Herøy ASVO tror ikke det er siste gangen de har en slik feiring i bedriften. «Vi har enda 4 personer som i dag er under utdanning i ulike opplegg og fag, og vi ser lyst på deres muligheter til å fullføre det løpet de har begynt på. I tillegg er det 3 stykker som er i ferd med å starte opp med ett utdanningsløp hos oss. Fordi vi i utgangspunktet er en liten vekst-bedrift, med våre 12 VTA-plasser, er vi veldig stolte av at vi har så mange som har fullført eller er i gang med utdanning. Vi kommer til å fortsette å jobbe på denne måten, hvor vi benytter metoder og utdanningsløp som blir tilpasset de ansatte hos oss, i motsetning til at de ansatte må tilpasse seg et allerede fastsatt utdanningsløp. På den måten kan vi hele tiden spille på ressursene hos den enkelte, og oppnå trivsel og mestring i arbeidsdagen» avslutter daglig leder Jørn Moe.


Tekst og foto: Sissel Eide Knutsen