Havnesjef Roy Nilssen forteller til Herøyfjerdingen at de har mottatt gjentatte klager fra publikum som forteller om mye uvettig båtkjøring. Mange tar ikke hensyn til den offentlige skiltingen som regulerer hastigheten til 5 knop.

Bølgene fra båter som kjører med for høy hastighet kan medføre farlige situasjoner for folk som oppholder seg på flytebrygger eller for småbåter og kajakker i sundet.

Båtførere skal alltid ta hensyn til andre, også der det ikke er skiltet nedsatt hastighet.

Roy Nilssen ber til slutt alle båtførere bruke sunn fornuft ved ferdsel på sjøen, og rette seg etter de gjeldende fartsreguleringene. Sikkerheten er viktigst!

Lensmann Edvard Børø sier til Herøyfjerdingen at i tillegg til høy hastighet har vannscooterkjøringen økt i omfang innenfor 400 meter-beltet. De har mottatt anmeldelser og han anbefaler å fotografere/filme overtredelser, både i forhold fart og ulovlig vannscooterkjøring.