Boreal har fortsatt store problemer med regulariteten i sine samband og det kommer nærmest daglig trafikkmeldinger om endringer og kanselleringer av ruteturer. Tirsdag ble hurtigbåten Thorolf tatt ut av rute på grunn av mannskapsmangel og erstattet med Lovundjenta.

Herøyfjerdingen var tilstede da Lovundjenta anløp Flostad kl. 07.50 i dag, onsdag 21. august og fikk da se at 12 passajerer stående igjen.

Mannskapsmangel
Flere av de reisende gav uttrykk for at dette var en løsning som de ikke fant seg i og at det er uholdbart at Thorolf erstattes av en båt som tar under halvparten så mange passasjerer. Dette fører til at skoleelver og arbeidspendlere kommer for sen til skole og arbeid.

Tilbake senere i dag
Boreal har heldigvis varslet at hurtigbåten Thorolf kommer tilbake fra avgang Sandnessjøen 15.15 i dag, men med nærmest daglige trafikkvarslinger er det nok mange som lurer på hvor lenge det varer for den forsvinner igjen denne gang.

Uansvarlig
Rådmann Roy Skogsholm i Herøy kommune sier til Herøyfjerdingen at det er uansvarlig av fylket og Boreal å sette inn Lovundjenta som reservebåt for Thorolf.

- Boreal vet at det på en vanlig dag kommer mellom 40 og 60 passasjerer på Flostad som skal ta hurtigbåten og at det samlede behovet ligger på mellom 60 og 90 passasjerer. I dag var det 43 som skulle ta båten og 12 ble igjen, sier Skogsholm.

Problemer med skoleskyssen
Rektor Lars Olav Mogård Larsen ved Herøy skole sier til Herøyfjerdingen at det har vært flere problemer med skoleskyssen siden skolen startet på mandag. Mandag var suppleringsferga ute og dette innebar at skoleelevene fra Brasøy måtte ta hurtigbåten 07.20 og kom til skolen tidligere enn planlagt. Heldigvis kom ferga tilbake i løpet av dagen slik at elevene slapp å ta hurtigbåten tilbake. I så fall ville elevene ikke vært hjemme før nærmere 16.30 om ettermiddagen.

- Tirsdag førte også mye vind til at suppleringsferga Vefsna hadde problemer med å legge til i Brasøy. Dette medførte at ferga ble rundt 15 minutter forsinket til Flostad. Bussene hadde kjørt og elevene ble gående ute i regnet på grunn av at bussene ikke hadde fått beskjed om å vente på ungene, sier rektor Larsen.

150 avviksmeldinger
Ordfører Arnt Frode Jensen har i dag sendt brev til samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo der han forlanger at fylket som oppdragsgiver snarest rydder opp i forholdet med Boreal. Det er tragisk når en kommer til en situasjon der det er mer vanlig med avvik enn planlagt drift. Bare siden årsskiftet er det registrert over 150 avviksmeldinger.

I brevet fra ordfører henvises det til brev fra rådmann Roy Skogsholm i forrige uke der det blir gjort oppmerksom på at selskapet og fylket må innskjerpe driften slik at elever og arbeidspendlere kommer seg til skole og arbeid. Det blir videre påpekt alle de problemer som har vært i forbindelse skolestart og gitt uttrykk for at det er helt uakseptabelt at elever og arbeidspendlere ikke kommer seg til skole og arbeid.

Ambulansebåt som reserveløsning
Det er kommet klare meldinger fra foreldrene om at de ikke aksepterer dagens situasjon. Det er derfor etablert en beredskap med ambulansebåten for å hente skoleelevene i Brasøy dersom det kommer flere avvik. Denne betydelige kostnaden forlanger kommunen at fylket dekker.

Det har ikke lyktes Herøyfjerdingen å få en kommentar fra fylkesråd Tove Mette Bjørkmo om saken.