De som ønsker det kan gå en turmarsj før vi samles i grillhytta kl 13.00 for trekking av premie blant alle som har registrert seg i de 6 turkassene i kretsen i 2017.

Vi trekker en premie på hver turkasse. 

Det blir salg av kaffe/saft og noe å bite i. Aktiviteter for barna ute. 

Kom å bli med på en koselig formiddag i Øksningan.

Lisbeth Larsen
leder Øksningan velforening