Trivelige nye lokaler

raadhus_skranken
11. september er det offisiell åpning av det nye rådhuset i Herøy, mens NAV-kontoret har åpningsdag 2. september. Men siden begynnelsen av juli har de kommunalt ansatte holdt til i de nye og trivelige lokalene.
De som besøker det nye rådhuset i Herøy blir møtt av enten Jan Nikolaisen, Marit Stenbakken, Irene Dahl eller Merete Storrø, Mette Pedersen, Kjersti Isaksen, Linda Paulsen, Frøydis Falk og Liv Hansen. 
 
Disse vil bytte på å sitte bak skranken i servicekontoret og har sine kontorer rett bak skranken.
 
Og det er en stor forskjell fra tidligere. Ikke minst er det et stort, lyst og trivelig service-kontor som møter de besøkende.
 
Åpning 6. september
11. september skal det nye rådhuset offisielt åpnes, men de ansatte har for lengst kommet på plass.
 
Det eneste unntaket er NAV-kontoret, som på mange måter var den utløsende årsaken til at det nye rådhuset kom.
 
Her er foreløpig bare NAV-leder Anne Christine Hjelt på plass.
 
Her kommer vi først til et stort venterom som foreløpig bare er utstyrt med stoler og et bord.
 
NAV-kontoret åpner 2. september
- Her vil det snart komme tre datamaskiner med internett som de besøkende kan benytte seg av.
 
Vinduene skal også "frostes", det vil si at det skal festes plast som skal gjøre vinduene mindre gjennomsiktige, forteller NAV-lederen.
 
 Hit skal de ansatte på trygdekontoret flytte snart og fylle opp de foreløpig tomme kontorene.
 
Da er kommunens tjenester koblet sammen med trygde-etaten og flyktninge-konsulenten.
 
Herøy er i den nest siste gruppen med kommuner som får på plass NAV-kontor.
 
Disse skal befatte seg med sosiale tjenester, gjeldsrådgivning, Flyktningearbeid, Rusproblematikk og Husbank.
 
Det blir en halv stilling som flyktningkonsulent, en hel stilling som sosialkonsulent, 2,5 stilling relatert til trygd og en hel stilling som NAV-leder.
 

Gammel fløy skal rives
I det gamle rådhuset blir det lite folk. Det skyldes blant annet at den fløya som rådmann, ordfører, næringssjef, OK-kontor og Skatte-etaten har holdt til skal rives.
 
Herøyfjerdingen holder fortsatt til her, men det er meningen at informasjons-medarbeideren skal over til prestekontorets tidligere lokaler.
 
Det nye rådhuset har felles uteområde med Herøysenteret.
raadhus_skranken
Irene Dahl (fra venstre), Jan Nikolaisen, Marit Stenbakken og de andre ansatte på rådhuset har fått nye og trivelige lokaler å jobbe i.
raadhus_kontorer_bak_skranken
De som betjener servicekontoret har sine egne kontorer (langs korridoren til høyre) rett bak skranken.
raadhus_nav_venterom
NAV-leder Anne Christine Hjelt er på plass, selv om ikke NAV-kontoret åpner før 2. september. Her viser hun fram venterommet.
raadhus_nav1_01
Fortsatt står det mange kontorer ledig på NAV-kontoret, men til åpningen vil det være fem ansatte her.
raadhus_kantine1
Kantina skal også fungere som kommunestyresal og her er det lyst og høyt under taket (i dobbel forstand). Formannskapet har eget møterom ved siden av.
raadhus_kantine2
Bildene av tidligere ordførere og talerstolen er allerede på plass i kantina/kommunestyresalen.
raadhus_prestekontorer
Her i den gamle fløya - hvor sosialkontoret holdt til før - skal de ansatte på prestekontoret flytte inn i høst.
raadhus_ute
Inngangen til det nye rådhuset er innbydene og fint.

Annonser