Trivelig nyttårsfest på Herøy omsorgssenter

Nyttårsfest på HOS 2020_oversiktsbilde2

Torsdag 9. januar ble det for første gang avholdt nyttårsfest på Herøy omsorgssenter i regi av kirkeforeningen. Dette ble ei trivelig stund for de mange frammøtte.

Sokneprest Gunver Birgitte Nielsen hadde sammen med leder i Herøy kirkeforening Ellinor Olsen tatt initiativ til å arrangere en skikkelig nyttårsfest i storstua på Herøy omsorgssenter. Gunver som er dansk kommer fra en tradisjon der det er vanlig å arrangere en nyttårsfest i regi av kirken. Denne tradisjonen ønsker hun nå å videreføre til herøyfjerdingene. Sist torsdag ble det derfor for første gang arrangert en nyttårsfest på omsorgssenteret for både beboere, ansatte og andre frammøtte.

Etter at kirkeforeningens leder Ellinor Olsen hadde ønsket velkommen og takket alle som stilte opp gav hun ordet til kveldens konferansier Oddbjørn Lorvik. Han bandt sammen arrangementet på en flott måte og sørget for at det ble en høytidelig og flott nyttårsfest. Som innflyttet trønder skrøt han av at Herøy hadde mange kreative personer og et stort sosialt engasjement.

Programmet bestod av flott pianomusikk av nytilsatt organist for Herøy og Dønna Marija Družijanić. Hun spilte flere kjente musikkverk som man ellers får høre under nyttårskonserten fra Wien og sørget dermed med at folk kom i den rette stemningen. H.M. Kongens nyttårstale ble vist på storskjerm og ordfører Elbjørg Larsen holdt en fin nyttårstale som også tok utgangspunkt i Kongens tale. Flere allsanger ble sunget og som alltid på kirkeforeningens møter ble det arrangert lotteri med salg av årer. Kirkeforeningens leder orienterte om at pengene som ble samlet inn skulle gå til nye puter i kirkebenkene. Dette skulle være puter som skulle ligge permanent i benkene slik at folk skulle slippe å ta dem med seg i benkene. Etter at pengene var telt opp ble det klart at det kom inn kr. 2635,- til formålet.

Sokneprest Gunver er opptatt at man virkelig skal mene det når man ønsker hverandre godt nyttår. Hun er dansk og er vant med en tradisjon der man lager en skikkelig nyttårsfest ved inngangen til det nye året. Etter at årets tilstelning ble en suksess kan derfor mye tyde på at dette også kan bli en tradisjon i Herøy i årene framover.

- Når vi er samlet her til nyttårsfest er det for å ønske et godt nyttår til hele Herøy.

- Når vi skal ha en slik fest så må vi også synge nyttårssanger. Jeg gikk på nettet og søkte på Google etter norske nyttårssanger, men der var det lite å finne. Jeg har også spurt mange på Herøy om slike sanger, men har ikke fått noen svar. Jeg tok derfor en beslutning om at vi får prøve å lære oss en av sangene som benyttes i Danmark, sa Gunver Birgitte Nielsen før forsamlingen sang den første sangen.

Allsangene bestod ellers selvsagt også av norske kjente sanger og den nye «Herøysangen» med tekst av Hans Inge Fagervik og melodi av Reidar Moursund stod også på programmet.

Ordfører Elbjørg Larsen holdt en flott nyttårstale og vi velger å ta den med i sin helhet.

Herøyfjerdingen benytter også anledningen til å ønske alle et riktig godt nytt år.

Ordførerens nyttårstale
Gode Herøyfjerdinger. Først vil jeg rette en stor takk til de som har tatt dette initiativet til nyttårsfest. Jeg håper virkelig det kan bli en tradisjon framover.

Jeg vil vie min tale til dere ved å ta tak i H.M. Kongens nyttårstale.

Kongen sa: Nyttårsaften er en kveld fylt av håp og forventning.

Vi har et nytt år som ligger foran oss, ubrukt og nytt med «et hav av muligheter» Mange av dere som er her i kveld har levd et langt liv, og har haugevis med livserfaring. Selv om man er gammel av år, kan man ha et ungt og lyst sinn, og det er en gave i seg selv. Det er alltid noe å glede seg over hvis man er åpen for det, og mennesker som har det slik, har det meget lettere. Heldigvis deler dere noe av kunnskap og livserfaring sammen med humørsprederne som dere samarbeider med. Og kanskje går læringen begge veier i dette samarbeidet.

H.M. Kongen sa: Vi gjør oss tanker om det som har vært – og ser fremover. Vi skal ikke dvele ved det som er lagt bak oss, likevel er det slik at i 2019 ble det noen endringer i Herøy kommune og for meg. Etter kommunevalget ble det skifte av ordfører, - og jeg overtok etter Arnt Frode Jenssen som har vært ordfører i mange år. Vi går nå inn i en ny kommunestyreperiode med mange nye, engasjerte politikere og jeg lover etter beste evne å skjøtte den tilliten som er gitt meg som ordfører.

Herøy er en livskraftig kommune, som tross sammenslåingstrusler har stått fjellstøtt på de samme beina vi har stått på i 158 år (1862) Sammen sørger vi for at barn får gå på skole. At vi får hjelp når vi blir syke. At eldre blir tatt vare på:  

Bare se deg rundt: En fin begivenhet i fjor var åpning av helsehus og omsorgsboliger, samt sansehager. I bygget her skjuler det seg også ny teknologi som skal gi ansatte og beboere en trygg og fleksibel hverdag.

Prikken over i-en i år blir nytt basseng som kommunestyret har vedtatt bygd. Jeg håper jeg kan invitere til et nyttårsbad en gang neste år, det hadde vært stas!!

Herøy er en MOT-kommune og Herøy skole er en MOT-skole.

Litt lettfattelig kan vi si at ordtaket «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn» beskriver MOT. Alle barn er alles ansvar, slik er det også med mobbing. Det er helt avgjørende at vi voksne forstår at lite kan bety mye, og at vi kan utgjøre en forskjell – ikke bare for eget barn, men også for andres barn. Sånn kan vi sammen utvikle robust ungdom.  Kongen sa: Et samfunn med frihet til å være forskjellig må bygge på at alle mennesker er like mye verdt. Likeverdet er ikke selvfølgelig, begynner vi virkelig å leve etter det, kan forvandling skje

H.M. Kongen sa: Mitt ønske i kveld er at håpet må bære oss alle inn i det nye året. Vi vet så lite om det som skal møte oss. Og vi må bære hverandre om det trengs. Jeg tenker: Livet blir ofte ikke helt som planlagt derfor må vi være her for hverandre og snakke om det som går bra. Det du snakker om, får du mer av! Så snakk mer positivt! Gledene blir doblet og sorgene halvert hvis vi deler dem.

Jeg framsnakker alltid det frivillige arbeidet, og jeg tror det er en av nøklene til å løse utfordringer vi møter framover. Det er med på å legge grunnlaget for god folkehelse, både fysisk og psykisk.

Derfor vil jeg også vie litt oppmerksomhet til begrepet Samskaping. Samskaping er der hvor frivilligheten, politikere og næringsliv sammen skaper ressurser som kan løse utfordringer i kommunen. Godt samskapende sosialt arbeid kjennetegnes av at mennesker med ulike ressurser, erfaringer og kunnskap arbeider sammen.

Min påstand er at samskaping får vi til i Herøy og det er fordi vi er gode; både for vi , men mest for det vi vil. Vi er nødt til å arbeide annerledes i fremtiden, utnytte ressursene mer effektivt, gjøre ting på andre måter enn vi har gjort, for å kunne lykkes med å ha en god kommune. Kongen sa: For summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets levedyktighet.

Hver mandag får vi et ord for uka fra MOT-organisasjonen: Jeg liker dette spesielt godt: Slutt å bekymre deg over alt som kan gå galt, start heller på å tenke på det som kan gå bra (Tony Robbins). Det kan være en god hverdagsregel.

Som en avslutning kan det passe godt at vi oppmuntrer hverandre til å tenke inkludering i al vi gjør. Ta gjerne det besøket – som du tenkte du skulle ha gjort i 2019 – nå i 2020. Gå bort til den du vet trenger å bli sett. Gi en klapp på skulderen. Det betyr så uendelig mye. La dette være vårt nyttårsforsett i Herøy. Godt nytt år

Nyttårsfest på HOS 2020_Kongens tale
H.M. Kongens nyttårstale stod også på programmet.
Nyttårsfest på HOS 2020_Marija
Marija Družijanić sørget for flott nyttårsmusikk.
Nyttårsfest på HOS 2020_oversiktsbilde1
Det var omtrent helt fullt i storstua på Herøy omsorgssenter under nyttårsfesten.
Nyttårsfest på HOS 2020_oversiktsbilde3
Nyttårsfest på HOS 2020_oversiktsbilde4
Nyttårsfest på HOS 2020_oversiktsbilde5
Nyttårsfest på HOS 2020_oversiktsbilde2
Nyttårsfest på HOS 2020_Andreas og Marit
Det var mange som hjalp til under nyttårsfesten. Her er det nytilsatt enhetsleder for sykehjemmet Marit Kjemsås Reitan som serverer kake sammen med sin samboer Andreas Jakobsen.
Nyttårsfest på HOS 2020_Elbjørg, Oddbjørn og Ellinor
Ordfører Elbjørg Larsen, Oddbjørn Lorvik og Ellinor Olsen bidro til en flott nyttårsfest.
Nyttårsfest på HOS 2020_Oddbjørn, Gunver og Ellinor
Oddbjørn, Gunver og Ellinor koser seg med kake.

Annonser